Sản phẩm

CÔNG SUẤT SOLAR MK 2900

Giá bán: 6,800,000đ

CÔNG SUẤT 4 KÊNH SOLAR DJ 480

Giá bán: 17,800,000đ

CÔNG SUẤT 2 KÊNH SOLAR DJ 280

Giá bán: 10,500,000đ

CÔNG SUẤT SOLAR XM 4800

Giá bán: 16,500,000đ